Jak usunąć hasło z arkusza Excel?

Do usunięcia hasła z arkusza wystarczy otworzyć w Excelu edytor makr (alt+f11) i wkleić poniższy kod:

Sub PasswordBreaker()

Dim i As Integer, j As Integer, k As Integer
Dim l As Integer, m As Integer, n As Integer
Dim i1 As Integer, i2 As Integer, i3 As Integer
Dim i4 As Integer, i5 As Integer, i6 As Integer
On Error Resume Next
For i = 65 To 66: For j = 65 To 66: For k = 65 To 66
For l = 65 To 66: For m = 65 To 66: For i1 = 65 To 66
For i2 = 65 To 66: For i3 = 65 To 66: For i4 = 65 To 66
For i5 = 65 To 66: For i6 = 65 To 66: For n = 32 To 126

ActiveSheet.Unprotect Chr(i) & Chr(j) & Chr(k) & _
Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & Chr(i3) & _
Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
If ActiveSheet.ProtectContents = False Then
MsgBox "One usable password is " & Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
ActiveWorkbook.Sheets(1).Select
Range("a1").FormulaR1C1 = Chr(i) & Chr(j) & _
Chr(k) & Chr(l) & Chr(m) & Chr(i1) & Chr(i2) & _
Chr(i3) & Chr(i4) & Chr(i5) & Chr(i6) & Chr(n)
Exit Sub
End If
Next: Next: Next: Next: Next: Next
Next: Next: Next: Next: Next: Next

End Sub

Następnie należy uruchomić stworzone makro i odblokować schowane arkusze, kolumny, rzędy lub komórki.

Wyświetlanie ukrytego arkusza
wstawNa karcie Narzędzia główne w grupie Komórki kliknij przycisk Formatowanie.
Wstążka programu Excel, karta Narzędzia główne, grupa Komórki

W obszarze Widoczność kliknij pozycję Ukryj i odkryj, a następnie kliknij pozycję Odkryj arkusz.

W polu Odkryj arkusz kliknij dwukrotnie nazwę ukrytego arkusza, który chcesz wyświetlić.

UWAGA! Można odkryć tylko pojedynczy arkusz.

UWAGA! Jeśli arkusze zostały ukryte za pomocą kodu języka Visual Basic for Applications (VBA) przez przypisanie właściwości xlSheetVeryHidden, ukrytych arkuszy nie można wyświetlać, używając polecenia Odkryj. Jeśli jest używany skoroszyt zawierający makra języka VBA i wystąpią problemy podczas pracy z ukrytymi arkuszami, należy się skontaktować z właścicielem skoroszytu, aby uzyskać więcej informacji.

post
Mariusz Szatkowski
5 komentarzy:
 1. cirkon
  cirkon says:

  Przy uruchamianiu makra otrzymuję komunikat: „Compile error: Syntax error” i podświetla się na żółto pierwsza linijka kodu czyli Sub.. ??

  Odpowiedz
 2. cirkon
  cirkon says:

  Po uruchomieniu makra wyświetla mi się komunikat: „Compile error: Syntax error” i podświetla się na żółto pierwsza linijka kodu czyli „Sub ..”??

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *