Personvernerklæringen til wppoland.com

§1 Definisjoner

1. Nettstedet – nettstedet som opererer på https://www.wppoland.com.
(2) Administratoren for personopplysningene som samles inn gjennom tjenesten er Mariusz Szatkowski som driver forretninger under navnet WPPoland Mariusz Szatkowski med registrert kontor i Gdynia, 16/2 Starowiejska Street, 81-356, e-post: hello@wppoland.com
3. leser – fysisk person som bruker nettstedet
4. Nyhetsbrev – en tjeneste som lar leseren motta gratis informasjon fra administratoren til den oppgitte e-postadressen.

§ 2 Generelle bestemmelser

(1) Leserens personopplysninger skal behandles i samsvar med lov om vern av personopplysninger av 29. august 1997 og lov om levering av elektroniske tjenester av 18. juli 2002.
(2) Administrator skal utvise spesiell forsiktighet for å beskytte interessene til registrerte personer.
(3) I tilfelle endring av databeskyttelsesbestemmelsene, forplikter administratoren seg til å følge denne policyen med deres nye skjema. Dette inkluderer RODO-forskriften.
4 Administratoren er klar over risikoen som oppstår ved behandling av personopplysninger på Internett, og erklærer derfor at den gjør en innsats for å sikre et tilstrekkelig nivå av beskyttelse av personvern og sikkerhet for lesere.

§3 Omfang av innsamlede data

(1) Personopplysninger som samles inn av administratoren skal brukes til å kontakte leseren og distribuere nyhetsbrevet.
(2) Administratoren behandler følgende personopplysninger til Leseren: navn og etternavn eller firmanavn, e-postadresse.
(3) Utlevering av personopplysninger som nevnt i stk. 2 er nødvendig for at administratoren skal sørge for aktivitetene angitt i punkt 1.
(4) Administratoren skal ikke gjøre dataene til Leserne av Tjenesten tilgjengelig for andre tredjeparter enn et autorisert offentlig forvaltningsorgan eller domstol.
(5) Administrator skal gjøre det mulig å bruke informasjonen som gjøres tilgjengelig gratis gjennom Tjenesten i form av et nyhetsbrev.
(6) Leseren kan når som helst melde seg av å motta nyhetsbrevet.

§4 Metode for databehandling

(1) Bruken av nettstedet er frivillig.
(2) Administratoren samler inn og analyserer informasjon som finnes i systemlogger, for eksempel domenenavn som Lesere av Tjenesten kobler til, antall sidevisninger, antall besøk.
(3) Personen som sender informasjon ved hjelp av skjemaet på nettstedet eller direkte til administratorens e-postadresse bør ta hensyn til at informasjonen kan bli publisert på nettstedet i en anonymisert form.
(4) Leseren skal ha rett til å kontrollere behandlingen av opplysningene om ham/henne som finnes i Administratorens dataarkiveringssystem, og særlig retten til å kreve at hans/hennes personopplysninger suppleres, oppdateres, korrigeres, midlertidig eller permanent suspendert eller slettet, hvis de er ufullstendige, utdaterte, usanne eller samlet inn i strid med loven.
(5) Leserens personopplysninger vil ikke bli overført til tredjeparter for markedsføringsformål.

§5 Leserens ansvar

(1) Leseren er forpliktet til å bruke nettstedet på en måte som er i samsvar med loven og god moral, med hensyn til respekt for personlige rettigheter og immaterielle rettigheter til tredjeparter.
(2) Leseren er forpliktet til å legge inn data i samsvar med fakta.
(3) Alt innhold som legges ut på nettstedet nyter copyright-beskyttelse og er administratorens eiendom. Leseren skal bære det fulle ansvar for enhver skade forårsaket av administratoren som følge av bruk av innholdet i tjenesten uten administratorens samtykke.
(4) Enhver bruk av noen, uten uttrykkelig tillatelse fra administratoren, av noen av elementene som utgjør innholdet og innholdet på nettstedet, utgjør et brudd på lov om opphavsrett.

§6 Informasjonskapsler

1 Administratorens nettsted bruker «cookies»-filer. Unnlatelse av å endre nettleserinnstillinger fra leserens side er ensbetydende med samtykke til bruken av dem.
(2) Informasjonskapsler er datadata, spesielt tekstfiler, som lagres på Leserens terminalutstyr og er beregnet for bruk på Nettstedet. Informasjonskapsler inneholder vanligvis navnet på nettsiden de kommer fra, tidspunktet de er lagret på sluttenheten og et unikt nummer.
(3) Informasjonskapsler som brukes på Tjenesten lagrer ikke personopplysninger eller annen informasjon som samles inn fra Leseren. Nettstedet bruker en informasjonskapsel for å identifisere nettleserøkten, noe som muliggjør bruk av nettstedets funksjoner.
(4) Bruken av «informasjonskapsler»-teknikker tillater ikke innsamling av person- og adressedata til Leseren eller konfidensiell informasjon fra Leserens datamaskin.

§7 Sluttbestemmelser

(1) Administrator skal iverksette tekniske og organisatoriske tiltak for å sikre beskyttelsen av de behandlede personopplysningene som er tilpasset risikoene og kategoriene av data som er beskyttet, og skal spesielt beskytte dataene mot å få tilgang til uautoriserte personer, mot å bli tatt av en uautorisert person, fra å bli behandlet i strid med gjeldende regelverk, og fra å bli endret, tapt, skadet eller ødelagt.
(2) Administrator skal sørge for tekniske midler for å hindre uvedkommende i å innhente og endre personopplysninger sendt elektronisk.
(3) I saker som ikke dekkes av denne personvernerklæringen skal de relevante bestemmelsene i polsk lov gjelde.
(4) Reglene ovenfor kan endres i fremtiden. I et slikt tilfelle vil administratoren informere nyhetsbrevleserne om det og legge ut informasjonen i tjenesten.

Her kan du endre personverninnstillingene dine knyttet til bruken av informasjonskapsler:

– lar brukeren deaktivere google-sporing i nettleseren sin.
– lar brukeren deaktivere bruken av Google webfonts i nettleseren sin
– lar brukeren deaktivere bruken av Google maps i nettleseren sin
– lar brukeren deaktivere videoinnbygging i nettleseren sin
Polityka prywatności – viser en lenke til siden for personvernregler i WordPress-administrasjonspanelet

 

page