WordPress developer at work

<?php $values = get_post_custom_values("nazwa_pola"); // nazwa pola własnego
if (isset($values[0])) { // jeśli wartość pola jest pusta
?>

<?php $values = get_post_custom_values("reference_link"); echo $values[0]; ?>
<?php } // Jeśli wartość pola jest pusta zastąp to poniższą wartością
else { ?>
inne niż puste
<?php } ?>


<?php
$category = get_the_category();
echo $category[0]->cat_name;
?>

functions.php:


if (function_exists('register_sidebar')) {


register_sidebar(array(
'name'=> 'Górny Sidebar',
'id' => 'gorny_sidebar',
'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li>',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name'=> 'Lewy Sidebar',
'id' => 'lewy_sidebar',
'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li>',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
register_sidebar(array(
'name'=> 'Prawy Sidebar',
'id' => 'prawy_sidebar',
'before_widget' => '<li id="%1$s" class="widget %2$s">',
'after_widget' => '</li>',
'before_title' => '<h3>',
'after_title' => '</h3>',
));
}

sidebar.php np. prawy sidebar):
<?php if (!function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Prawy Sidebar')) : ?>
[ funkcja, która się wywoła, gdy widżet nie istnieje ]
<?php endif; ?>

sidebar-left.php np. lewy sidebar):
<?php if (!function_exists('dynamic_sidebar') || !dynamic_sidebar('Lewy Sidebar')) : ?>
[ do default stuff if no widgets ]
<?php endif; ?>