google maps Better WP Security issueStałym, niepoprawionym jeszcze dotąd problemem podczas implementacji Map Google jest brak możliwości ich wyświetlenia.

Dzieje się tak, kiedy próbujemy ukryć lub wyświetlić losowo wersję WP.

Wpływ na to ma np. wtyczka Better WP Security.

Problem dotyczy IE w wersji 8, w przeglądarkach Chrome, FF i Opera tego problemu nie stwierdziłem.

 

Co robić? Jak żyć?

Aby pozbyć się problemu – wystarczy odhaczyć wymuszanie zmiany wersji WP.  ustawieniach dostępnych defaultowo w lokalizacji: /wp-admin/admin.php?page=better-wp-security-systemtweaks

better wp security and google maps problem

 

I voila!


<?php //display the current and parent category (2 total)
$category = get_the_category();
$current_category = $category[0];
$parent_category = $current_category->category_parent;
if ( $parent_category != 0 ) {
echo '<a href="' . get_category_link($parent_category) . '">' . get_cat_name($parent_category) . '</a>';
}
echo '<a href="' . get_category_link($current_category) . '">' . $current_category->cat_name . '</a>';
?><?php
//get all categories then display all posts in each term
$taxonomy = 'category';
$param_type = 'category__in';
$term_args=array(
'orderby' => 'name',
'order' => 'ASC'
);
$terms = get_terms($taxonomy,$term_args);
if ($terms) {
foreach( $terms as $term ) {
$args=array(
"$param_type" => array($term->term_id),
'post_type' => 'post',
'post_status' => 'publish',
'posts_per_page' => -1,
'caller_get_posts'=> 1
);
$my_query = null;
$my_query = new WP_Query($args);
if( $my_query->have_posts() ) { ?>
<div class="category section">
<h3><?php echo 'Category '.$term->name;?></h3>
<ul>
<?php
while ($my_query->have_posts()) : $my_query->the_post(); ?>
<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="Permanent Link to <?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php
endwhile;
?>
</ul>
</div>
<?php
}
}
}
wp_reset_query(); // Restore global post data stomped by the_post().
?>


18 lutego odbędzie się druga, gdańska edycja WordUp w pubie Polufka (ul. Leczkowa 18, Gdańsk – zobacz na mapie).

WordPress developer at work

Już 19 stycznia w Warszawie odbędzie się kolejny WordUp. Wystąpi nie jeden programista WordPress w Warszawie. Przedstawione zostaną wszechstronne tematy ze świata WP.

Będzie można tam zobaczyć m.in. prezentacje:

  • Michał Żuk –  E-commerce na WordPressie
  • Jacek Ławniczak – krótko o swojej przygodzie z WP

Oczywiście oprócz prezentacji najważniejszą sprawą takich wydarzeń są rozmowy kuluarowe ;)

Krótki snippet, który rozszerza funkcję in_category, dzięki czemu możemy sprawdzić czy dany wpis znajduje się w danej kategorii lub dziecku/gałęzi potomnej kategorii:


<?php
///#################################category-expanded
function in_category_extended($category) {
// easy out
if (!(is_category() or is_single())) return false;

// retrieve specified category (ID or slug)
$obj_specified_category = is_numeric($category) ? get_category($category) : get_category_by_slug($category);
if (empty($obj_specified_category->cat_ID)) return false;

// we're viewing a category
if (is_category()) {
$current_category_ID = get_query_var('cat');
return ($obj_specified_category->cat_ID == $current_category_ID or cat_is_ancestor_of($obj_specified_category->cat_ID,$current_category_ID));
}

// we're viewing a post
else {
global $wp_query;
$obj_post = $wp_query->get_queried_object();
if (empty($obj_post->ID)) return false;

if (in_category($obj_specified_category->cat_ID, $obj_post->ID)) return true;
else return in_category(get_term_children($obj_specified_category->cat_ID, 'category'), $obj_post->ID);
}
}
///#################################category-expanded
?>