Tag Archive for: pagerank

Automatyczne dodawanie (zwłaszcza masowe) jest bardzo szybko zauważane przez crawlery wyszukiwarek, przez co tego typu techniki w praktyce są nieskuteczne w procesie budowania zaplecza.

Ręczne, sukcesywne dodawanie strony docelowej do niewielkich i wartościowych katalogów z dnia na dzień może znacząco przyczynić się do wzrostu zaufania przez indexer, co wpłynie na wysokość indeksacji strony docelowej w SERP. Warto tu wykorzystać długo istniejące oraz płatne katalogi stron:

 • buzzle.com,
 • ezinearticles.com,
 • work.com,
 • articleblast.com,
 • articlecity.com,
 • articlesbase.com,
 • mastersmba.com,
 • trans4mind.com,
 • pandecta.com ,
 • promotenews.com,
 • a1articles.com,
 • articleclick.com,
 • articlesphere.com,
 • bestmanagementarticles.com,
 • buildyourownbusiness.biz ,
 • ibizresources.com,
 • isnare.com,
 • marketingseek.com,
 • redsofts.com,
 • sbinformer.com,
 • valuablecontent.com
 • DMOZ,
 • katalog Onet,
 • katalog WP.

Ze względu na sposób przenoszenia wartości PageRank wyróżniamy 3 rodzaje katalogów stron:

 • Katalogi pozwalające przenosić PageRank
 • Katalogi potencjalnie przenoszące PageRank
 • Katalogi nie przenoszące PageRank na stronę docelową

Pierwsze z nich posiadające spore zaufanie Indexera pozwalają na standardowe

dodanie linka do strony docelowej. Tego typu katalogi są zazwyczaj płatne – zwłaszcza te z wysokim PageRanku (np. wpis do katalogu Yahoo kosztuje 299$[1] na rok). Przynależność katalogu do tej grupy można sprawdzić poprzez specjalny sposób konstruowania zapytania do wyszukiwarki i sprawdzania, czy wyniki SERP odwołują się ze katalogu do strony docelowej.

Katalogi potencjalnie przenoszące PageRank to te, które umożliwiają przejścia Spiderowi do strony docelowej, lecz nie uzyskały jeszcze wysoko dużego zaufania ze strony Algorytmu do znalezienia się w grupie pierwszej, bądź są to katalogi, które dokonywały niedozwolonych praktyk.

Trzecia grupa – najobszerniejsza – to katalogi, które zawierają nieatrakcyjne dla Indexera i użytkowników treści, blokują działanie Spiderów lub są to katalogi występujące przedtem w dwóch pierwszych grupach, lecz przez dokonywane w przeszłości nadużycia, znalazły się w grupie trzeciej.

Należy również tutaj wymienić także katalogi, które mają duże znaczenie regionalne – czyli katalogi firm typu YellowPages – zazwyczaj katalogi  z informacjami zawężonymi do firm instytucji z szukanej branży w określonym regionie (Centrum Firm Lokalnych Google[2], Zumi[3], Mapy PKT[4])[1] https://ecom.yahoo.com/dir/reference/cost; 05.11.2009r

[2] https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?hl=pl&service=lbc; 03.11.2009r

[3] http://zumi.pl; 03.11.2009r

[4] http://pkt.pl/mapy.html; 03.11.2009r

czy Kaspar kupuje SWL?

Kupowanie linków jest łatwą metodą zdobycia i rozszerzenia zaplecza. Linki kupowane kierują ruch zazwyczaj do stron, w których istnieją bezpośrednie odwołania do strony, dla której docelowo buduje się zaplecze.

Poszerzając nieco wypowiedź Jeffa Pela dotyczącą typów metod budowy zaplecza[1], można wyznaczyć wiele rodzajów linków, oraz kilkanaście sposobów i metod dzięki którym osoby tworzą zaplecze linków:

 • Linki pochodzące z wymiany – autorzy dwóch różnych stron, wymieniają linki do swoich stron na własnych witrynach.
 • Linki ręcznie dodane do innych stron bez konieczności umieszczenia linku na stronie docelowej do strony (m.in. DMOZ, YAHOO, ONET, WP i inne – w tym płatne i bezpłatne). Z powodu nadużyć i masowego tworzenia katalogów przez osoby dokonujące nadużyć – wartość katalogu strony znacznie zmalała.
 • Linki dodane do systemu wymiany linków (SWL)
czy Kaspar kupuje SWL?

Krótka, acz wymowna wypowiedź pracownika Google nt działań w sprawie SWL

Kupowanie linków jest bardzo ryzykowną strategią, która w krótkim okresie czasu może przynieść wysokie profity, niemniej jednak jest to niedozwolona przez wyszukiwarki strategia, a cały nakład pracy może być szybko zmarnowany. Stanowisko Google wobec tego typu systemów jest jasne[2]:

korzystanie z SWLów może spowodować utratę reputacji strony. Co gorsze, takie linki mogą prowadzić do zniechęcenia użytkownika, ponieważ są one często generowane automatycznie i nie są powiązane z treścią stron. (…)sprzedawanie i kupowanie linków przekazujących PageRank w celu manipulowania pozycji stron w SERPach przerodziło się w prawdziwą branżę w niektórych krajach.(…) Google nie ma nic przeciwko handlowi lub wymianie linków w celu zwiększania ruchu, o ile te linki nie przekazują PageRank. Każdy webmaster może linkować, gdzie chce[3], ale (…) Jeżeli znajdziemy na stronie linki do witryn, które traktujemy jako spam lub które postrzegamy jako nisko wartościowe, może to one negatywnie wpłynąć na reputację witryny.

Jeśli SWL nie przenosi parametru PageRank (można zrobić to w sposób pokazany w prezentacji Matta Cuttsa[4]) taki SWL nie powinien obawiać się konsekwencji ze strony wyszukiwarki Google.

Bez względu na podziały SWL ze względu na model działania:

 • Statyczne (stałe linki, wybór miejsca prezentacji linka, kontrola przyrostu)
 • Dynamiczne – brak możliwości ingerencji w miejsce prezentacji, selekcji, dynamiczność linków i relatywnie duży ich przyrost

Systemy tego typu w dzisiejszych czasach tracą na znaczeniu w długodystansowej strategii budowy zaplecza. Pomimo tego, że te stateczne SWLe tworzone są niejako naturalnie i podlegają pełnej kontroli przez umieszczającego link w systemie oraz wydawcę, to jednak nie wnoszą waloru użyteczności ani jakiejkolwiek wartości dodanej dla użytkownika. Taki system w rękach osoby nieświadomej może przynieść więcej szkód niż pożytku, więc warto raczej zadbać o inne strategie budowy zaplecza.

W praktyce wielu użytkowników SWL ryzykuje i tak kupując punkty, który można wymienić na umieszczenie pożądanych linków na stronach uczestniczących w SWL

Wśród strategii kupowania linków należy wymienić te, które de facto nie należą do tego grona, choć w ich pozyskanie związane jest z wydaniem pieniędzy przez wydawcę strony docelowej. Jest to tzw. pasywne pozyskanie linków – m.in.:

 1. Płatności dla użytkowników lub firmie zewnętrznej za promowanie podstron strony docelowej poprzez dodanie linka w serwisach społecznościowych
 2. Płatności firmom public relations i agencjom interaktywnym by te dodawały link do strony docelowej w różnych serwisach
 3. Sponsoring firm odpowiedzialnych za budowanie zaplecza linków w zamian za włączenie Strony Docelowej do systemu wraz z zasileniem określonej ilości punktów do wykorzystania w promocji,
 4. Sponsoring wydarzeń, konferencji, dotowanie organizacji dobroczynnych i charytatywnych – na stronach WWW i w materiałach promocyjnych standardowo pojawiają się odwołania do marki i strony WWW wydawcy.[1] Jeff Pela – Link Building MEthods Types of Links – http://www.evancarmichael.com/SEO/1226/Link-Building-Methods–Types-of-Links.html; 03.11.2009r

[2] http://googlepolska.blogspot.com/2008/11/jak-google-postrzega-linkowanie.html; 03.11.2009r

[3] Matt Cutts na konferencji 06.2007 http://de.youtube.com/watch?v=_r2vp4x-JtU ; 03.11.2009r

[4] http://www.mattcutts.com/files/paid-links-presentation.ppt; 07.11.2009r

[5] http://kaspar.blip.pl/archive/4/2009; 03.11.2009r