Zmiana logo na stronie logowania w WordPress

W functions.php dodaj:

``` add_action( 'login_headerurl', 'my_custom_login_url' ); function my_custom_login_url() { return 'http://www.example.com'; } ```
post
Mariusz Szatkowski