Post types – jak wyświetlić listę wpisów w aktualnej kategorii

WordPress developer at work

Będąc w określonej kategorii chcemy wyświetlić wszystkie wpisy należące do niej.
Więc jedziemy – edytujemy/tworzymy plik category.php, do szablonu dodajemy następujący kod:

<ul>
<?php

$catID = get_query_var('cat');
$catName = strtolower(get_cat_name($catID));
if ( get_query_var('paged') ) {
$paged = get_query_var('paged');
} elseif ( get_query_var('page') ) {
$paged = get_query_var('page');
} else {
$paged = 1;
}

$myquery = new WP_Query(array(
'post_type' => 'products',
'category_name' => $catName)
);

while ( $myquery->have_posts() ) : $myquery->the_post();

$img_id = get_post_meta($post->ID,'main_image',true);
$img_url = wp_get_attachment_url($img_id);

?>

<li><a href="<?php the_permalink() ?>" rel="bookmark" title="<?php the_title_attribute(); ?>"><?php the_title(); ?></a></li>
<?php endwhile; ?>
</ul>

post
Mariusz Szatkowski
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *