Hyperlinki, hiperłącza, odsyłacze, i linki w terminologii webowej są odniesieniem (adresem) do innego elementu: strony html, obrazka, dźwięku, filmu itp. Odsyłacz jest terminem używanym do zdefiniowania celu dla hyperlinku w dokumencie. Element <a> w języku HTML jest używany do zdefiniowania hyperlinku jak i odsyłacza.[1] Aktywacja linka powoduje otwarcie dokumentu docelowego.

Składnia budowy linku[2] przedstawia się następująco:

<a href=”value”>odnośnik</a>

Do wartości, którą można podać w sekcji value należą:

 • URL bezpośredni – wskazujący inną stronę
 • URL pośredni – wskazujący plik w ramach bieżącej witryny
 • identyfikator[3] URL – wskazujący element na bieżącej stronie

Znacznik <a> zawiera także atrybuty: opcjonalne (charset, coords, href, hreflang, name, rel, rev, shape, target), standardowe (accesskey, class, dir, id, lang, style, tabindex, title, xml:Lang) i definiujące działania skryptom (onblur, onclick, ondblclick, onfocus, onmousedown, onmousemove, onmouseout, onmouseover, onmouseup, onmousedown, onkeypress, onkeyup)[4]

Do prawidłowego działania składnia powinna być zakończona elementem </a> zamykającym.

Tomasz Frontczak, poszerzając[5] listę przestawioną przez Todda Malicoata[6] definiuje 18 rodzajów linków ze względu na czynnik determinujący ich obecność na stronie, jak i rodzaj strony, na której się link znajduje. Są to linki:

 • Naturalne (link, który nie jest kupione, a ich pojawienie się uwarunkowane jest wysoką lub unikalną ofertą wskazywanego przez niego serwisu.), jednostronne linki z serwisu o wysokich rankingach, umieszczony w treści. Link zawiera słowo kluczowe w odsyłaczu. Treść serwisu zawiera interesujące nas słowa kluczowe.
 • Naturalne, jednostronne linki z serwisu o wysokich rankingach, umieszczony w treści. Treść serwisu zawiera interesujące nas słowa kluczowe.
 • Tak jak w punkcie 1, ale treść serwisu nie zawiera słów kluczowych.
 • Tak jak w punkcie 2, ale treść serwisu nie zawiera słów kluczowych.
 • Linki reklamowe (kupione) w wysoce rankingowanym serwisie, otoczone tekstem ze słowami kluczowymi.
 • Głębokie linki (linki do podstron serwisu) z tzw. presell page.
 • Linki reklamowe ze słowem kluczowym w odnośniku, serwis wysoce rankingowany.
 • Jednostronne linki ze słowem kluczowym w odnośniku, z serwisu powiązanego tematycznie, niekoniecznie wysoce rankingowany.
 • Jednostronne linki z samą nazwą domen bez słów kluczowych z serwisu o dobrych rankingach.
 • Jednostronne linki ze słowem kluczowym z przeciętnego serwisu niepowiązanego tematycznie.
 • Jednostronne linki z nazwą domeny z przeciętnego serwisu niepowiązanego tematycznie.
 • Linki ze słowem kluczowym umieszczony w paragrafie tekstu na stronie z linkami.
 • Linki umieszczone na stronie z linkami w formie: Tytuł/Opis.
 • Linki w sygnaturach na forach dyskusyjnych.
 • Linki zwrotne na stronie z linkami.
 • Linki rotacyjne z systemów wymiany linków.
 • Linki w podpisach komentarzy do blogów.

 


[1] http://www.w3schools.com/HTML/html_links.asp; 03.11.2009

[2] http://www.w3schools.com/tags/att_a_href.asp; 01.11.2009

[3] http://www.signs.pl/html/a/href.php; 05.11.2009

[4] http://www.w3schools.com/tags/tag_a.asp; 07.11.2009

[5] Tomasz Frontczak,Marketing Internetowy w wyszukiwarkach, 03/2006; 08.11.2009

[6] Jim Boykin – CEO Post: Types of Link Building w/pros and cons –  http://www.webuildpages.com/blog/google/ceo-post-types-of-link-building-wpros-and-cons/; 07.11.2009

5/5 - (4 votes)
Mariusz Szatkowski
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *